Inovuokite Kultūros ir Kūrybinių Industrijų sektorių su NFT

Projektas

„Pixel -NFTs for Cultural and Creative Industries“ yra mažos apimties partnerysčių projektas profesinio mokymo srityje (KA210-VET), finansuojamas pagal Erasmus+ Programą.

Norint išlikti konkurencingais greitai besikeičiančioje Europoje, Kultūros ir Kūrybinių Industrijoms svarbu atrasti ir susipažinti su naujomis skaitmeninėmis transformacijomis, suteikiančioms prieigą prie pasaulinės auditorijos.

Visų pirma, besiformuojanti „blockchain“ (blokų grandinių) technologija gali stipriai prisidėti prie Kultūros ir Kūrybinių Industrijų sektoriaus stiprinimo, gerinant inovacijas, verslo galimybes bei rinkos augimą. 

Blokų grandinių technologija suteikia Kultūros ir Kūrybinių Industrijų sektoriams naujų priemonių apsaugoti savo intelektinę nuosavybę, tobulinti menininkų derybinius sugebėjimus ir palengvinti mokėjimo procesus.

Dėka „blockchain“ ir NFT (nepakeičiami žetonai) skaitmeninio meno kūrėjams užtikrinama autorių teisių apsauga bei per atviras ir globalias e-platformas palengvinamas meno kūrinių pardavimo procesas. NFT e-platformos suteikia puikią galimybę kūrėjams lengvai visada užsidirbti iš savo turto, kai tik jų sukurtas meno kūrinys bus parduotas ar perparduotas.

Šiuo projektu siekiama partnerių šalyse diegti naujoves Kultūros ir Kūrybinių Industrijų (KKI) sektoriuose, remiant verslo kūrimą, inovacijas ir augimą, naudojant blokų grandinių technologiją ir, ypač, NFT

Naujienos

Partneriai

Learnable – tai ekspertų bendruomenė, ilgus metus dirbanti kurdama novatorišką švietimo praktiką. Learnable tikslas – padėti Europos besimokantiesiems įgyti minkštųjų ir kietųjų kompetencijų, kurios leidžia žmonėms pasiekti savo tikslus tiek darbe, tiek gyvenime. Learnable veikia įvairiuose sektoriuose, tokiuose kaip suaugusiųjų švietimas, profesinis mokymas, mokyklos ir aukštasis mokslas, skatinant naujoviškas švietimo metodikas įvairiose srityse, tokiose kaip skaitmeninės inovacijos, įtrauktis, kalbiniai įgūdžiai, ekologiška ekonomika ir verslumas. Bendruomenė ieško novatoriškų sprendimų, kad švietimas būtų prieinamas ir įtraukus. „Learnable“ remia novatoriškų švietimo metodikų, skirtų gerinti mokymo kokybę, palengvinti perėjimą iš mokyklos į darbą ir besimokančiųjų įsidarbinimą, įgyvendinimą.

Nuoroda: https://www.learnable-europe.eu/

„Motyvaciniai projektai“ (Mpro) 2010 m. Vilniuje, Lietuvoje, įkurta ne pelno siekianti organizacija plėtoja švietėjišką veiklą pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas. Organizacijos misija – viešinti ir skatinti žinių visuomenę, EdTech inovacijas, verslumo įgūdžius bei sveiką gyvenseną, siekiant užtikrinti kokybišką bendradarbiavimą ir vienybę tarp skirtingų kartų ir skirtingų socialinių grupių, nuolatiniam ir tvariam vystymuisi bei geresnei visų ateičiai.

Didžiausią dėmesį sutelkdama į skaitmeninio pasaulio kaitą, „Mpro“ aktyviai remia ir skleidžia skaitmeninės transformacijos naujoves, kurdama švietimo metodus, VR ir web3 seminarus, dirbtuves  ir kt. Mpro specializuojasi sužaidybintų mokymų srityje, pritaikant mokymus įvairiems sektoriams: vidurinio lavinimo, suaugusiųjų švietimo, profesinio švietimo ir mokymų (VET) organizacijoms, kolegijoms ar kitiems teisiniams subjektams. Mpro, vykdydama savo projektinę veiklą, gilinasi į pažangių technologijų, tokių kaip VR, XR, AI ir blokų grandinių naudojimą formaliojo ir neformaliojo švietimo srityse, atlieka tyrimus bei vertina mokymo procesus, mokymosi stilių ir švietimo rezultatus.

Nuoroda: https://www.mpro.lt/

Edu Playground yra ne pelno siekianti organizacija, pasiryžusi perkvalifikuoti suaugusius žmones per „mokymosi visą gyvenimą” galimybes. Edu Playground plėtoja nacionalinius ir tarptautinius projektus, skirtus kurti edukacines priemones, kurios daro suaugusiųjų mokymąsi patrauklesnį, skatina aktyvų pilietiškumą ir įgūdžių ugdymą bei užtikrina aukštos kokybės mokymąsi bendradarbiaujant visoje Europoje. Edu Playground misija yra skatinti ir remti tvarų bendruomenių vystymąsi, asmenų įgalinimą per švietimą ir mokymą, žmogaus teises, demokratines vertybes ir tarptautinį bendradarbiavimą. Organizacija orientuota į suaugusiųjų ir jaunimo socialines teises, taip pat kovoja su diskriminacija, smurtu, ksenofobija ir atskirtimi. Edu Playground bendradarbiauja su savivaldybėmis, mokyklomis, vietine ir nacionaline žiniasklaida bei įvairiais laikraščiais, interneto žiniasklaida. Be to, VšĮ taip pat dirba su įvairiais rinkodaros projektais ir turi ilgametę patirtį teikiant skaitmeninius įgūdžius ir mokymosi metodikas.

Nuoroda: www.eduplayground.net

Rezultatai

Pixel Priemonių Rinkinys

Pagalbinė medžiaga ir priemonės, skirtos padėti Kultūros ir Kūrybinių Industrijoms lengvai pasiekti ir naudoti NFT.

Pixel Dirbtuvės

Praktiniai mokymai, skirti Kultūros ir Kūrybinių Industrijoms tobulinti žinias, įgūdžius ir kompetencijas, kaip panaudoti NFT potencialą Kultūros ir Kūrybinių Industrijų sektoriuose.

Pixel Konferencija (atidarymo renginys)

Konferencija (atidarymo renginys) vyks gyvai kiekvienoje partnerių šalyje, tikslu viešinti projekto rezultatus ir didinti supratimą apie NFT panaudojimo privalumus bei rizikas Kultūros ir Kūrybinių Industrijų sektoriuose.

Projekto sklaida

Lapelis

Scroll to Top